Egnens Hule

Mentor- og rådgivningskreds

en stærk muskel for såvel nyt iværksætteri som videreudvikling af eksisterende virksomheder

HULEMÆNDENE

Mentorkredsen Egnens Hule består i sin opstart af 8 lokale erhvervsdrivende, der tilsammen favner bredt. Kredsen kan når som helst beslutte at invitere flere ind i kredsen, og ønsker man som erhvervsdrivende at bidrage som mentor, tages direkte kontakt til en af de 8. Fælles for mentorerne er, at de har iværksat, drevet og udviklet virksomheder, er indstillede på at bruge tid og egne netværk for at hjælpe flere på vej, og ønsker at bidrage aktivt til, at egnens erhvervsliv får et fælles og stærkt fundament for selv at tage et stort medansvar for at videreudvikle egnen.

Mads Holdgaard

Indehaver af CtrlP og medejer af Det Rigtige Faaborg

Jan Klink Andersen

Områdedirektør privat, Sparekassen Sjælland Fyn

Ole Billum Jensen

Indehaver, Billums Ejendomme

Charlotte Stiller

Direktør, Hotel Faaborg

Mette Stokholm

Medejer, Panorama Law

Claus Eskildsen

Partner/CEO, Kami Stål

Klaus Juul Jensen

Strategisk Erhvervskonsulent, Faaborg Midtfyn kommune

Bagrund


Egnens Hule er en mentor- og rådgivningskreds stiftet af Vores Faaborg & Egn, og som består af en række lokale erhvervsdrivende, der har meldt sig klar til aktivt at medvirke til udvikling af byens og egnens erhvervsliv. Med tiden ønsker Vores Faaborg & Egn, at Egnens Hule bliver en stærk muskel for såvel nyt iværksætteri som videreudvikling af eksisterende virksomheder, og at kredsens medlemmers tilsammen brede erfaring, varierede kompetencer og daglige virke i lokalmiljøet kan udgøre et solidt supplement til både kommunale tiltag og andre foreningers arbejde for erhvervslivet.

Hvem og hvad arbejder vi for?

Enhver person eller virksomhed hjemmehørende i postnumrene 5600 og 5642 med enten en forretningsidé eller en vision om videreudvikling af eksisterende forretning er velkommen til at henvende sig med henblik på enten løbende mentorhjælp, sparring om investormuligheder eller specifik rådgivning om eksempelvis forretnings- eller finansieringsplan, markedsføring eller partnerskabe

HVORDAN ARBEJDER VI

Hulens mentorkreds anvender egen erfaring, viden og næse for forretning til at vurdere alle henvendelser på ganske få, men afgørende parametre, inden projektet eventuelt tages ind i kredsens arbejde: vi kigger på, om projektet umiddelbart virker realistisk, levedygtigt og rentabelt, og om det har potentiale til løbende vækst og nytte for egnen. Takker vi nej til et projekt, vil vi altid begrunde afslaget både sagligt, lødigt og ganske hurtigt – takker vi derimod ja, sammensætter vi hurtigst muligt den bedst mulige kombination af mentorer til projektet, henter eventuelt yderligere rådgivere ind, hvis kredsen selv mangler en helt særlig kompetence, og så er det ellers bare afsted over stepperne i det tempo og på de betingelser, som projektet og kredsen sammen finder frem til.

office, business, colleagues

Kan et projekt give kredsen tro på, at det har potentiale til at skabe tilflytning, arbejdspladser, stærk egnsbranding og / eller tiltrække andre virksomheder, og særligt hvis projektet tillige er både visionært og modigt, er kredsen villig til at gå ret langt og lægge meget arbejde i projektet. I ekstra spændende tilfælde kan kredsens medlemmer også være interesserede i selv at indgå som partnere, investorer, advisory board- eller bestyrelsesmedlemmer. 

HVAD ELSKER HULEN ALLERMEST

KRAV & REGLER

Såfremt mentorkredsen takker ja til at hjælpe, skal virksomheden tegne medlemsskab af Vores Faaborg & Egn, inden mentorkredsens arbejde kan begynde. Medlemsstruktur, kontingent mv justeres og fastsættes hvert år ved foreningens generalforsamling, og ingen forpligter sig til længere medlemsskab end det til enhver tid indeværende år. Derudover forventes det, at virksomheden i sin adfærd generelt opfører sig godt, gammeldags ordentligt, hæderligt og ikke til skade for hverken andre medlemmer i Vores Faaborg & Egn eller egnen som helhed.

Egnens Hule er en rådgivningskreds, og ikke en fond eller pulje, der kan søges om midler hos. Kredsen råder dog over en mindre kapital, som anvendes til i særlige tilfælde at støtte virksomheder eller nyt iværksætteri, når mentorkredsen vurderer, at eksempelvis indkøbt bistand er nødvendig i et projekt, kredsen har valgt at hjælpe. Der er ikke et fast sæt retningslinier for, hvad kredsen kan beslutte at støtte økonomisk, og det er til enhver tid kredsens mentorer, der afgør, om et beløb skal anvendes. Kredsens mentorer har ved stiftelsen hver bidraget med et startbeløb til denne kapital på DKK 5.000, og det er håbet, at flere virksomheder på egnen vil bidrage med midler, så der til enhver tid er råderum til at give lidt hjælp, hvor det vurderes givtigt og nødvendigt. Ved at bidrage økonomisk til Hulens Kasse erhverver virksomhederne sig ingen råderet over hverken beslutninger eller bidrag, men erlægger sammen med et beløb sin fulde tillid til, at kredsen handler fornuftigt.

ØKONOMI

Contact

Virksomheder eller personer, der ønsker at komme i kontakt med Egnens Hule henvender sig på mail  og bedes i kort form skitsere ønsker og behov, udfordring eller problem, der ønskes hjælp til. Eventuelle forretningsplaner, eksisterende hjemmesider, produktbeskrivelser eller lignende vedhæftes meget gerne. Udfyld  Egnens hule.skabelon for hurtig og præcis iværksættelse af en vurdering.

Kontakt os

Brug for flere informationer? send mig en mail eller giv et kald