klyngemøder

Møder for erhverv, detail og turisme

interessenters behov specifikt – og fremtiden for os alle generelt.

Kære nuværende- eller mulige medlem

Vores Faaborg & Egn afholder medlemsmøder omhandlende de forskellige interessenters behov specifikt – og fremtiden for os alle generelt.

Mange af jer har traditionelt været medlemmer i flere foreninger, f.eks Shopping Faaborg og Turistforeningen – men nu beder vi jer selv vurdere, i hvilke(n) klynge(r) I naturligt hører hjemme – og melde jer til dét eller de møder, der henvender sig til netop dén klynge.

I er velkomne til flere møder, men strukturen er at fokusere på de 3 hovedområder i hvert sit møde, så har du primære interesser i turisterhvervet, skal disse ikke diskuteres under de møder, der omhandler detailhandel eller erhverv – og vice versa.

Hvad er virkeligheden p.t?

Hvad ønsker vi at udvikle?

Hvordan organiserer vi os bedst muligt?

Hvad kan vi bruge hinanden til, og hvordan kan en forening som Vores Faaborg & Egn bruges til at styrke de enkelte grupper?

Turistaktører og detailhandel giver sig selv, men her er i stikord, hvad vi mener med hhv erhverv og omegn:

Erhverv er de virksomheder, som ikke er naturligt hjemmehørende i detailhandel eller turisterhverv, enten på grund af fysisk beliggenhed eller virksomhedens natur - men som ønsker at deltage i et bredt samarbejde, der også handler om at støtte og udvikle disse virksomheders grundlag.

Omegnen er alle med et cvr.nr. udenfor Faaborg by, som ønsker at både bidrage til og få gavn af et bredt samarbejde. Alle her kan “høre hjemme” i en af de andre klynger, men kan også have gavn af et særskilt forum, hvor der fokuseres på altid at have omegnen med, både ifht information, koordinering og udvikling af tiltag på tværs.

Detail

Udsat til 2021

Turist

Udsat til 2021

Erhverv

Udsat til 2021

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvilket møde du bør deltage i, eller om du eventuelt bør deltage i flere? send en mail eller giv et kald så vi kan hjælpe dig videre