I samarbejde med Visit Faaborg producerer Vores Faaborg & Egn en række reklamefilm, der i et årshjul begyndende i september 2018 skal sætte fokus på 5 temaer for turismen i området. Filmene vil løbende blive lanceret på forskellige sociale medier, og vil også, i takt med at de lanceres, blive tilgængelige under fanen film.